Bryssel gatuvy
Andra evenemang
22 jun 2022 - 29 sep 2022
10:00 - 12:00
Bryssel

Vi deltar regelmässigt på Europafackets styrelsemöten, vilka är högsta beslutande organ mellan kongresserna. Vår roll är att bidra till koordineringen mellan NFS medlemsorganisationer. Läs mer om vår roll i europafackliga sammanhang här.