kokouspöytä varusteineen

Johto ja organisaatio

Puheenjohtaja

PAY:n puheenjohtajuus kiertää maittain ja noudattaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuutta.

Hallitus

Hallitus on ylin päättävä elin, ja jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ovat siinä mukana. Hallituksessa on 26 jäsentä, ja kaikki jäsenjärjestöt ovat edustettuina. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Alle 50 000 jäsenen järjestöillä on yksi hallituspaikka ja yli 50 000 jäsenen järjestöillä kaksi paikkaa.

Tarvittaessa pidetään myös puheenjohtajakokouksia, joihin osallistuvat jäsenjärjestöjen puheenjohtajat.

Työvaliokunta

Työvaliokunnassa on viisi jäsentä, yksi kustakin Pohjoismaasta, mukaan lukien PAY:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työvaliokunnan ensisijainen tehtävä on hallituksen kokousten valmistelu.

Työvaliokunnassa ovat vuonna 2021 seuraavat hallituksen jäsenet:
Antti Palola, STTK (puheenjohtaja)
Peggy Hessen Følsvik LO Norge (varapuheenjohtaja)
Lars Qvistgaard, Akademikerne
Þórunn Sveinbjarnardóttir, BHM
Susanna Gideonsson, LO Sverige

Kongressi

Kongressi järjestetään 3–4 vuoden välein. Kongressissa ei tehdä päätöksiä, mutta se on tärkeä foorumi strategiselle ja poliittiselle ohjaukselle, sillä siinä käydään keskusteluja ja vaihdetaan kokemuksia. Kongressissa on yleensä reilut sata osallistujaa.

Strategiaryhmä

Strategiaryhmä koostuu jäsenjärjestöjen toimivasta johdosta ja/tai jäsenjärjestöjen kansainvälisten asiain vastaavista. Ryhmän lähtökohta on strateginen, ja se keskustelee säännöllisesti ajankohtaisista asioista sekä järjestön suunnasta ja priorisoinneista niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä ja avustaa siten PAY:n sihteeristöä. Strategiaryhmä pitää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa koordinointikokouksen, jossa käsitellään jäsenjärjestöjen ja PAY:n asioita.

Jos sinulla on kysyttävää organisaatiostamme, voit ottaa yhteyttä pääsihteeri Magnus Gissleriin, magnus@nfs.net.