Kädet koottu yhteen keskelle

Liityimme vuonna 2016 Global Deal -aloitteeseen. Aloitteessa on kyse kolmikantayhteistyöstä, jonka keskiössä ovat sosiaalidialogi ja osallistava kasvu ja jossa on mukana hallituksia, yrityksiä ja työnantajajärjestöjä, ammattiliittoja, kansalaisyhteiskunta ja muita järjestöjä.

Global Deal logo

Global Deal -kumppanuuden tarkoituksena on hyödyntää ja rakentaa alustaa, joka tuo esiin sosiaalidialogin arvon ja lujittaa nykyisiä yhteistyörakenteita. Global Deal haluaa edistää hallitusten, työnantajien ja palkansaajien edustajien välistä sosiaalidialogia, neuvonpitoa ja keskustelua talous- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä.

Jaamme Global Dealin perusnäkemyksen, jonka mukaan globalisaation edut ja hyödyt on jaettava tasaisemmin ja että sosiaalidialogi on tärkeä kulmakivi pyrittäessä siihen. Pohjoismaiden ja pohjoismaisen mallin kokemukset osoittavat, että hyvin toimivat työmarkkinasuhteet edistävät ihmisarvoista työtä, tasa-arvoa ja osallistavaa talouskehitystä. Se on palkansaajien, yritysten ja yhteiskunnan etujen mukaista.

Global Deal liittyy läheisesti työehtosopimusten, vahvojen työmarkkinaosapuolten ja neuvotteluhengen pitkään pohjoismaiseen perinteeseen, jolla on edistetty Pohjoismaiden yhteiskuntien yhdenvertaisuutta ja kilpailukykyä. Toivomme Global Dealin edistävän globaalisti YK:n Agenda 2030:en sisältyvien ihmisarvoisen työn ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Global Deal oli alun perin Ruotsin hallituksen aloite, jonka vetovastuussa ovat nykyään OECD ja ILO. Global Dealin sihteeristö ja tukitoiminnot sijaitsevat OECD:n pääkonttorissa Pariisissa. Aloite on kasvanut muutamassa vuodessa lähes sadan toimijan yhteistyöksi, jossa on mukana hallituksia, yrityksiä, ay- ja muita järjestöjä kaikkialta maailmasta.

”Global Deal liittyy läheisesti työehtosopimusten, vahvojen työmarkkinaosapuolten ja neuvotteluhengen pitkään pohjoismaiseen perinteeseen, jolla on edistetty Pohjoismaiden yhteiskuntien yhdenvertaisuutta ja kilpailukykyä. On hienoa, että PAY:n hallitus on asettunut tukemaan Global Dealia ja luottaa siihen, että aloite auttaa saavuttamaan YK:n Agenda 2030:een sisältyvät ihmisarvoisen työn ja kestävän kehityksen tavoitteet”, Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön pääsihteeri Magnus Gissler sanoo.