Kädet koottu yhteen keskelle

Liityimme vuonna 2016 Global Deal -aloitteeseen. Aloitteessa on kyse kolmikantayhteistyöstä, jonka keskiössä ovat sosiaalidialogi ja osallistava kasvu ja jossa on mukana hallituksia, yrityksiä ja työnantajajärjestöjä, ammattiliittoja, kansalaisyhteiskunta ja muita järjestöjä.

Global Deal logo

Global Deal -kumppanuuden tarkoituksena on hyödyntää ja rakentaa alustaa, joka tuo esiin sosiaalidialogin arvon ja lujittaa nykyisiä yhteistyörakenteita. Global Deal haluaa edistää hallitusten, työnantajien ja palkansaajien edustajien välistä sosiaalidialogia, neuvonpitoa ja keskustelua talous- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä.

Jaamme Global Dealin perusnäkemyksen, jonka mukaan globalisaation edut ja hyödyt on jaettava tasaisemmin ja että sosiaalidialogi on tärkeä kulmakivi pyrittäessä siihen. Pohjoismaiden ja pohjoismaisen mallin kokemukset osoittavat, että hyvin toimivat työmarkkinasuhteet edistävät ihmisarvoista työtä, tasa-arvoa ja osallistavaa talouskehitystä. Se on palkansaajien, yritysten ja yhteiskunnan etujen mukaista.

Global Deal liittyy läheisesti työehtosopimusten, vahvojen työmarkkinaosapuolten ja neuvotteluhengen pitkään pohjoismaiseen perinteeseen, jolla on edistetty Pohjoismaiden yhteiskuntien yhdenvertaisuutta ja kilpailukykyä. Toivomme Global Dealin edistävän globaalisti YK:n Agenda 2030:en sisältyvien ihmisarvoisen työn ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Global Deal oli alun perin Ruotsin hallituksen aloite, jonka vetovastuussa ovat nykyään OECD ja ILO. Global Dealin sihteeristö ja tukitoiminnot sijaitsevat OECD:n pääkonttorissa Pariisissa. Aloite on kasvanut muutamassa vuodessa lähes sadan toimijan yhteistyöksi, jossa on mukana hallituksia, yrityksiä, ay- ja muita järjestöjä kaikkialta maailmasta.

”Global Deal liittyy läheisesti työehtosopimusten, vahvojen työmarkkinaosapuolten ja neuvotteluhengen pitkään pohjoismaiseen perinteeseen, jolla on edistetty Pohjoismaiden yhteiskuntien yhdenvertaisuutta ja kilpailukykyä. On hienoa, että PAY:n hallitus on asettunut tukemaan Global Dealia ja luottaa siihen, että aloite auttaa saavuttamaan YK:n Agenda 2030:een sisältyvät ihmisarvoisen työn ja kestävän kehityksen tavoitteet”, Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön pääsihteeri Magnus Gissler sanoo.

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Nordens Fackliga Samorganisation, corporate identity number 802005-2786 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Functional cookies

Functional cookies need to be placed for the website to perform in the way that you expect. For instance to remember which language you prefer, to know if you are logged in, to keep the website secure, remember login credentials or to enable sorting of products on the website in the way that you prefer.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.