Isä ja tytär laiturilla veden ääressä

Sukupuolten tasa-arvo on perusarvojamme. Tasa-arvo on monisyinen kysymys, joka ulottuu yhteiskunnan ja siten myös työmarkkinoiden kaikille tasoille ja osa-alueille. Työolot, työaika, urakehitys, samapalkkaisuus, palkaton kotityö ja perhevastuu ovat muutamia tasa-arvokeskustelun peruskysymyksiä. Sukupuolten tasa-arvo vaikuttaa suuresti myös kasvuun ja kilpailukykyyn, ja siksi se on tärkeä kysymys sekä yksilön että koko yhteiskunnan näkökulmasta. Muun muassa tämä ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston ja OECD:n raportista ”Is the Last Mile the Longest?” Palkkaeroilla on pitkäaikaiset taloudelliset seuraukset työelämässä ja yksilön työuralla, sillä ne vaikuttavat eläkkeisiin ja työelämän jälkeiseen aikaan.

Työmarkkinoiden tasa-arvoon liittyvissä asioissa tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat jäsenjärjestöjemme ohella työelämäalan ministerineuvosto (MR-A), Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö ja Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus NIKK.