Avainsana: Itämeri

Hanke: Worker’s Rights in the Baltics

Itämeri-yhteistyö on lähellä sydäntämme, ja erityisen tärkeää on yhteistyö Baltian maiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa, onhan Pohjoismailla ja Baltian mailla monessa mielessä päällekkäiset työmarkkinat. Toteutimme vuosina 2016–2017 yhdessä Baltian maiden keskusjärjestöjen kanssa hankkeen, jossa tark...

Itämeri

ItämeriYhteistyö Itämeren alueen ammattiliittojen kanssa on lähellä sydäntämme. Erityisen tärkeää on ylläpitää Itämeren ympärysvaltioiden ammattiliittojen solidaarisuutta ja yhteishenkeä. Yhteistyö ja keskinäinen tuki ovat avainasemassa, jotta alueella vältytään palkkojen poljennalta ja työehtojen heikentä...