Reservoarpenna i guldfärg

Det nordiska samarbetet är världens äldsta av sitt slag och i år firar vi 50 år. Men det är ingen lugn medelålder vi firar idag på Nordens dag 23 mars. Det senaste året har varit utmanande och samarbetet har satts under hård press.

Vi har alla fått anpassa oss till restriktioner för att hindra smittspridningen i vår vardag. Det är dock det nordiska kittet - människorna som bor, har familj, arbetar och studerar i ett annat nordiskt land - som har påverkats allra mest. Mobiliteten mellan våra länder är stor men krisen har tyvärr drabbat den fria rörligheten på ett sätt som riskerar att undergräva förtroendet mellan nordiska grannar.

Det har blivit tydligt att det nordiska samarbetet kan bli bättre rustat med mekanismer som kan aktiveras i kris. Det är också tydligt att i tider av kris vänder vi oss gärna inåt istället för utåt. Vårt nordiska Gränshinderråd tog dock tidigt på sig en central och koordinerande roll under krisen. Gränshinderrådet har, tillsammans med Info Norden och de tre nordiska gränsregionala informationstjänsterna, haft en avgörande roll i att identifiera och lyfta fram uppkomna störningar i den fria rörligheten i våra gränsregioner och mellan alla nordiska länder.

 

Idag på Nordens egen dag kommer vi i fem tematiska debatter lyfta fram vad nordiska nyckelspelare fokuserar på just nu för att vi ska kunna bli världens mest integrerade och hållbara region år 2030. Ett särskilt tema rör gränshinder och Covid-19 med fokus på just tillit och mobilitet.

En viktig lärdom från det senaste året är att det nordiska samarbetet behöver stärkas och rustas, så att vi inför framtida kriser kan koordinera våra insatser mer effektivt. 

Jag hoppas du deltar i våra direktsända Nordens dag-arrangemang idag, ditt engagemang och din röst är viktig för vårt fortsatta arbete framåt. Mer information och länkar till debatterna.

Paula Lehtomäki
Generalsekreterare Nordiska ministerrådet