Sjuksjkötare i skyddsutrustning sitter på golvet

Nordisk trepartsdialog för ett stärkt arbetsliv och post Corona-strategier

Till Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki
Nordiska erhvers- och näringsministrar, Nordiska arbetsministrar samt för kännedom till
Nordiska samarbetsministrar

Nordisk trepartsdialog för ett stärkt arbetsliv och post Corona-strategier 7 maj 2020

Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen välkomnar de nordiska näringsministrarna beslut att ta fram en tvärnordisk strategi för hur Norden ska få fart på ekonomin när den akuta krisen kopplad till Covid-19 är över. Vi ser såväl nödvändigheten som ett starkt och angeläget behov av en strategi och stödjer initiativet fullt ut. De många effekterna av viruspandemin behöver hanteras. Vi anser att det är av avgörande betydelse att de nordiska länderna tillsammans arbetar för gemensamma lösningar och strategier. Strategier som ger ny kraft åt handeln, industrierna, turismen, tjänstesektorn och företag fokuserade på innovation i Norden.

En av grundstenarna i det nordiska samarbetet är samverkan och dialog kombinerat med tillit och förtroende. Detta utmärker inte minst den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och vår nordiska arbetsmarknadsmodell med starka sociala parter – som tillsammans tar ansvar och reglerar villkor i ett långsiktigt perspektiv. Vi menar därför att det både är naturligt och avgörande att vi som sociala parter involveras i det gemensamma strategiutvecklingsarbetet. Vi som fackliga företrädare har, tillsammans med arbetsgivarna i de många branscher som påverkats, viktig kunskap och professionell kompetens om respektive branschs möjligheter, förutsättningar och utmaningar för att framgångsrikt kunna utveckla verkningsfulla strategier. Därför vill vi understryka att vi är en del av lösningen och räcker nu ut handen till er, arbets- och näringsministrarna, och frågar – Vad kan vi göra för att hjälpa till och bidra?

Vi föreslår att branschvisa trepartssamtal blir en del av strategiutvecklingen. Det är ett mycket effektivt verktyg i detta viktiga arbete.

Män skakar hand över bordet

Corona-krisen har bringat med sig nya utmaningar i gränsregionerna, men även förvärrat situationen kring redan existerade gränshinder. Det gäller exempelvis beskattning, socialförsäkringssystem och a-kassa för arbetstagare som arbetar och bor på olika sidor av nationsgränserna. Situationen har inte minst påverkats av dels de olika åtgärder som de nordiska länderna tagit för att skydda sina befolkningar och bristen på koordinering av dessa. Det kan till exempel handla om restriktioner i förflyttnings- och rörelsemöjligheter, karantänperioder och skyddsutrustning på arbete. Många olika verksamheter, branscher och verksamheter påverkas. Speciellt utsatta är turismen och tjänstesektorn, men även transport och offentliga tjänster inom sjukvården har påverkats då rörligheten av medborgare begränsats, för att nämna några områden.

I gränsregionerna med stark integration på arbetsmarknaden och hög daglig mobilitet påverkar olika restriktioner och begräsningar i rörelsefriheten, kontroller och karantänsbestämmelser starkt möjligheten att arbeta och fullgöra sina arbetsuppgifter. Inom hotell- och restaurangbranscherna är 100 000-tals arbetstagare permitterade eller uppsagda på grund av Covid-19 krisen och dess åtgärder. Inom transportsektorn är det arbetstagare som idag endera mist sina arbeten eller alternativt själv riskerar sin hälsa för att transportera mat och varor till oss andra, med risk för att arbetsmiljöregler och skydd urholkas. Många av dem som redan har förlorat sina anställningar, eller riskerar att göra det, är också de med sämst villkor i form av osäkra visstids- eller timanställningar och låga löner. De stödåtgärder och insatser som görs måste omfatta alla på arbetsmarknaden oavsett anställnings- och/eller verksamhetsform. Listan kan göras mycket lång och det är avgörande att nu finna strategier och vägar ur krisen.

För att komma vidare med en gemensam strategi ut ur pandemin på ett sätt som garanterar både medborgares och ekonomiernas hälsa är den nordiska modellen en god utgångspunkt. Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen efterfrågar därför nu en dialog mellan regeringar, arbetsgivare och arbetstagare på nordisk nivå, genom Nordiska ministerrådet, för att finna gemensamma lösningar i kölvattnet av Corona-krisen.

Den nordiska modellen är gemensam för samtliga nordiska länder, den är både en succé- och framgångsfaktor för våra nordiska välfärdssamhällen. De nordiska statsministrarna har tillsammans beslutat att ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region”. Det är av central betydelse att arbetsmarknadens parter är en del av lösningen för uppfyllandet av denna strategi. Vi vill i det sammanhanget understryka att nuvarande situation, trots de svårigheter den för med sig, har potential att fungera som ett avstamp för åtgärder som kan råda bot på klimatkrisen – en kris som fortfarande väntar oss efter att Covid-19 krisen är avklarad. Ett krav från oss i den nordiska fackföreningsrörelsen är att våra regeringar nu tar tillfället i akt och gör de investeringar som krävs för att nå målen om hållbar utveckling. Det kommer att rädda jobb. Det kommer att skapa jobb.

För att komma vidare måste de nordiska regeringarna tillsammans finna vägar ur krisen på ett sätt som stöder statsministrarnas strategi för att skapa världens mest hållbara och integrerade region. Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen vill vara en del av denna lösning. Tillsammans med Nordiska ministerrådet, ministerrådet för arbetsliv samt arbets- och näringsministrarna vill NFS och de nordiska branschfederationerna bidra med lösningar både i denna stund och för framtiden.

Undertecknare

Michael Budolfsen
President
NFU - Nordic Financial Unions

Jens-Petter Hagen
Generalsekreterare
Nordic Union – HRCT, Hotels, Restaurants, Catering and Tourism

Steen Karlsen
Generalsekreterare
NUF - Nordic Union Food

Anu Koljonen
Generalsekreterare
NTF – Nordiska Transport-arbetarefederationen

Johan Lindholm
Ordförande
NBTF – Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen

Kjartan Lund
Generalsekreterare
NOFS - Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation

Reijo Paananen
Generalsekreterare
Industrianställda i Norden

Anders Rusk
Generalsekreterare
NLS – Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Magnus Gissler
Generalsekreterare
NFS - Nordens Fackliga Samorganisation

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Nordens Fackliga Samorganisation, orgnr. 802005-2786 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.