Claes-Mikael Ståhl från LO Sverige har valts till ny vice generalsekreterare i Europafacket – EFS/ETUC den 3 juni.

Claes-Mikael Ståhl är jurist på LO Sveriges centrala avtalsenhet där han har arbetat med arbetsrätt och avtalsfrågor med särskilt ansvar för EU-området och EU-rättsliga frågor. Han har en lång erfarenhet av arbete med avtalsfrågor kring EU-rätt, såväl nationellt som på europanivå. Claes-Mikael har också tidigare varit anställd på EFS sekretariat i Bryssel.

Claes-Mikael Ståhl nomineras som ersättare för Per Hilmersson som valdes till vice generalsekreterare vid EFS kongress i Wien 2019. Per Hilmersson går vidare till ett nytt uppdrag i Europaparlamentet för den svenska socialdemokratiska delegationen.

”Min främsta uppgift blir att verka för en stark facklig sammanhållning i Europa. Fackligt har vi allt att vinna på sammanhållning. Och motsatsvis, allt att förlora på splittring”, säger Claes-Mikael Ståhl.

”Det är mycket positivt och glädjande att Claes-Mikael enhälligt valts till ny vice generalsekreterare i Europafacket, utifrån NFS-organisationernas gemensamma nominering. Claes-Mikael har en mycket god insikt om den nordiska modellen, avtalsförhandlingar och våra utvecklade välfärdsmodeller kombinerat med lång erfarenhet och omfattande kunskap om EU-rätt och det Europafackliga samarbetet. Vi ser fram mot att, gemensamt från alla NFS medlemsorganisationer, samarbeta med Claes-Mikael i hans nya europeiska roll”, säger Magnus Gissler, generalsekreterare i NFS.

Claes-Mikael Ståhl
ETUC logo