Hur uppnår vi jämställda löner och stänger lönegapet mellan könen?  Lärdomar ifrån de Nordiska och Tyska fackförbunden.

 

Under Samarbetsprojekt mellan de Nordiska och Tyska fackförbunden finansierat av Nordiska ministerrådet genom NIKK 

Under 2023 har NFS likalönegrupp tillsammans med DGB och FES beviljats medel ifrån Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond som förvaltas av NIKK. Projektet  ” Hur uppnår vi jämställda löner och stänger lönegapet mellan könen.  Lärdomar ifrån de Nordiska och Tyska fackförbunden” syftar till att ge en översikt över befintliga löneskillnader mellan könen och nuvarande strategier för att uppnå lika lön i de fem nordiska länderna samt Tyskland. Projektet syftar även till att bredda perspektiv och se på orsaker till det så kallade gender pay gap. Projektet ska utmynna i en rapport baserat på intervjuer och goda exempel ifrån de olika länderna. Projektet är även ett samverkansforum för de olika länderna fackliga centralorganisationer för att möjliggöra för dem att bredda sina nätverk och byta erfarenheter och kunskap.  En slutrapport kommer att presenteras under Nordiska Rådet session på Reykjavik.

Som en del utav arbetet har gruppen träffats i Oslo i slutet av januari för att tillsammans med nationella experter fördjupa sig i frågorna och få höra erfarenheter ifrån andra delar utav världen. Mötet gästade bland annat av en kanadensiska experter som arbetar med pay equity och en expert ifrån ILO.

Inledningstalade gjorde Julie Lødrup, LO Norges førstesekrtæer som talade av vikten av att fortsätta driva de viktiga arbetsmarknadsfrågorna med fokus på jämställdhet.