nordenflaggor2

Nordens fackföreningsrörelse står med Finland

Vi i NFS, Nordens fackliga samorganisation, står med den finska fackföreningsrörelsen idag i kampen för grundläggande rättigheter i arbetslivet. När den finska regeringen går till attack mot löntagares rättigheter och villkor är det nödvändigt för den finska fackföreningsrörelsen att rakryggat protestera och genom legitima konfliktåtgärder försvara sina medlemmars rätt.  

När NFS:s medlemsorganisationer SAK och STTK kallar till demonstration och aktion mot regeringens kraftiga försämringar i arbetslivet och omfattande nedskärningar i den sociala tryggheten gör de det med den nordiska fackföreningsrörelsen i ryggen.

Den nordiska avtalsmodellen bygger på samarbete, respekt och balans mellan arbetsmarknadens parter. Avtalsmodellen säkerställer inte bara schysta villkor för arbetstagare utan även en hög konkurrenskraft som kännetecknar de nordiska arbetsmarknaderna. Den finska regeringens reformer skulle dramatiskt försvaga löntagarnas ställning på arbetsmarknaden och föra Finland längre bort från den unika nordiska modell som är så framgångsrik för våra länder.

Vi uppmanar den finska regeringen att tänka om, tänka rätt och lyssna på vad löntagarnas organisationer säger. Till den finska fackföreningsrörelsen säger vi detta – stå på er, sträck på er, vi är med er!

NFS Presidium,
Therese Svanström, TCO Sverige
Lisbeth Lintz, Akademikerne Danmark
Antti Palola, STTK Finland
Finnbjörn A. Hermannsson, ASÍ Island
Peggy Hessen Følsvik, LO Norge

Magnus Gissler, NFS Generalsekreterare