Bryssel gatuvy

Europa

Europa och de gemensamma europeiska institutionerna är viktiga för oss i Norden. Det är institutioner som handlar om fred, solidaritet och samarbete. Dessa är viktiga kärnvärden för fackföreningsrörelsen. Andra frågor av betydelse för den nordiska fackliga agendan på EU-nivå handlar bland annat om handels- och klimatpolitik, arbetsmiljö och social dumping.

Vårt arbete i europeiska frågor handlar om att främja koordinering och samordning mellan våra medlemsorganisationer i gemensamma frågor i relation till den Europiska fackliga samorganisationen (ETUC) och de europeiska institutionerna EU, EFTA/EES . Den europeiska koordinationen sker i första hand i vårt utskott för europeisk samordning - NFS Europautskott. Utskottet fungerar som en plattform för samarbete, informationsutbyte och koordination. Utskottet diskuterar relevanta frågor på ETUC:s mötesagenda men även allmänna Europarelaterade frågor som påverkar medlemsorganisationerna.

Ökad kunskap om den nordiska kollektivavtalsmodellen och dess roll för de nordiska samhällena och konkurrenskraften i regionen är en prioriterad fråga i vårt Europaarbete. Det är viktigt för de nordiska länderna att EU uppmärksammar och anpassar regleringar så att de ger utrymme för arbetsmarknadens parter att såväl upprätthålla som utveckla sin ställning på arbetsmarknaden.

Har du frågor om vårt arbete i Europa kan du kontakta ansvarig handläggare José Pérez Johansson på jose@nfs.net.

Nordisk Facklig Europapolitisk Strategi

Läs mer om våra gemensama politiska prioriteringar i vår europapolitiska strategi. Den behandlar områden som demokrati, jämlikhet, den europeiska sociala modellen, jämställdhet, framtidens arbetsliv och arbetsmiljö samt omställning och klimatföränringar.

Ett hållbart Europa, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, fastställd av NFS styrelse 24 november 2020