Islanshästar på vintern

Omställningen mot ett fossilfritt samhälle är en av de mest brådskande utmaningar som våra samhällen står inför. För att omställningen ska lyckas anser vi att utgångspunkten måste vara rättvis omställning, i Parisavtalet benämnt som Just Transition. Det innebär bland annat att investeringar i grön teknologi, utbildning, livslångt lärande och omställningsstöd är viktiga för att minska andelen växthusgaser i atmosfären, såväl som för att överbrygga de konsekvenser och den påverkan som klimatpolitiken kommer att ha på arbetsmarknaden.

Vår utgångspunkt för klimatarbetet är den nordiska modellen och dess tre pelare, med en organiserad arbetsmarknad med partssamverkan som i förhandlingar kan göra hållbara prioriteringar, en ekonomisk politik som lägger tillrätta för nödvändiga investeringar och en offentlig välfärd som är till gagn för medborgarna i tider av omställning.

För oss innebär detta att fackföreningsrörelsen har en självklar plats i den gröna omställningen, i förhandlingar med arbetsgivare såväl som i politikutvecklingen hos våra regeringar och andra internationella organ. Vi tillsammans med våra medlemsorganisationer är starka pådrivare för en grön och rättvis omställning – för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt samhälle.

Därför står vi bakom regeringarna i Norden samt EU:s målsättningar om att leva upp till Parisavtalet, såväl som de nordiska statministrarnas vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Detta kräver en social, ekonomisk och ekologisk omställning i en tidigare aldrig skådad omfattning.