Avainsana: ILO

Hanke: Worker’s Rights in the Baltics

Itämeri-yhteistyö on lähellä sydäntämme, ja erityisen tärkeää on yhteistyö Baltian maiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa, onhan Pohjoismailla ja Baltian mailla monessa mielessä päällekkäiset työmarkkinat. Toteutimme vuosina 2016–2017 yhdessä Baltian maiden keskusjärjestöjen kanssa hankkeen, jossa tark...

Ihmisarvoinen työ ja Agenda 2030

Ihmisarvoinen työ Ihmisarvoinen työ on toimintamme tärkeä lähtökohta ja tavoite, johon yhteiskuntiemme tulee pyrkiä. Ihmisarvoisen työn painopisteet ovat sopusoinnussa pohjoismaisen mallin kanssa. Priorisoimme ja edistämme niitä laaja-alaisesti yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Monet kansainväliset org...

Muu maailma

Muu maailmaGlobaalilla näyttämöllä PAY koordinoi Pohjoismaiden toimia useiden kansainvälisten ay-järjestöjen suuntaan. Toimimme jäsenjärjestöjemme koordinointifoorumina etenkin kongressien alla ja Pohjoismaiden nimittäessä yhteisiä ehdokkaita kansainvälisiin ay-tehtäviin. Kansainvälisen yhteistyön keskiöss...

Situation in Belarus

Situation in Belarus – Statement from The Council of Nordic Trade Unions, NFS We write on behalf of the Council of Nordic Trade Unions - NFS and our 15 member organisations which represents 8,5 million members including academics, white collar and blue-collar employees across all Nordic...