Sanomalehti pino

Mielipiteemme

Politiikkamme kulmakivenä ovat Pohjoismaiden yhteiset intressit, ja kehitämme ja toteutamme politiikkaamme yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Toimintamme lähtökohtana on pohjoismainen malli. Politiikkamme lähtökohdat ovat selkeän pohjoismaiset, ja tavoitteenamme on vaikuttaa hallitusten ja parlamenttien pohjoismaiseen yhteistyöhön muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston kautta. Vaikuttamistyömme voi kohdistua myös EU:hun, YK:hon, G20:een ja muihin kansainvälisiin järjestöihin, työnantajiin tai yksittäisiin maailman maihin.

Politiikkamme lähtökohtina ovat pohjoismaisen työehtosopimusmallin puolustaminen, turvallinen työelämä ja turvalliset työmarkkinat sekä yhteiskunnan resurssien oikeudenmukainen jakautuminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kaiken toimintamme kulmakivenä ovat ay- ja ihmisoikeudet.