Väg mellan hav och klippa

Toimintamme

PAY:n perustavoitteena on edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, osallistavaa ja oikeudenmukaista työelämää Pohjoismaissa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Työmme lähtökohtana on kestävä kehitys, ja keskeisiä aiheita ovat ay-vapauksien ja -oikeuksien puolustaminen, ympäristövaikutusten vähentäminen ja resurssitehokkuuden parantaminen.

Hus vid vatten

Pohjoismaat

Pohjoismaiden tasolla keskitymme etenkin kysymyksiin, jotka tavalla tai toisella liittyvät pohjoismaiseen malliin ja työvoiman liikkuvuuteen. Tehtävämme on edistää palkansaajien etujen mukaista pohjoismaista kehitystä, joka ohjaa yhteiskuntiamme kestävään suuntaan. Toteutamme tätä tehtävää yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston, Pohjoismaiden neuvoston ja muiden pohjoismaisten yhteistyöelinten kanssa ‒ Pohjoismaiden palkansaajien legitiiminä ja demokraattisena edustajana.

Lue lisää

Itämeri

Itämeren alueella tekemämme työ on tärkeää sekä meille että koko pohjoismaiselle ay-liikkeelle. Työtä toteutetaan kahdenvälisesti ja erilaisissa verkostoissa. Yhteistyö Itämeren alueen ammattiliittojen kanssa on tärkeä strateginen osa toimintaamme ja tehtäväämme, ja on tärkeää pitää yllä Itämeren ympärysvaltioiden ammattiliittojen solidaarisuutta ja yhteishenkeä. Yhteistyö on välttämätöntä, jotta voimme kehittää ay-toimintaa ja joukkovoimaa sekä välttää palkkojen alennuspaineita ja työehtojen polkemista kaikkialla Itämeren alueella.

Lue lisää

Sandstrand
EU-flagga

Eurooppa

Eurooppa-työssämme pyrimme ensisijaisesti parantamaan jäsenjärjestöjemme välistä koordinointia asioissa, jotka liittyvät eurooppalaisiin toimielimiin ja Euroopan ammatilliseen yhteisjärjestöön EAY:hyn. Keskeisiä kysymyksiä eurooppalaisella asialistalla ovat työmarkkinasääntely ja muut EU-maiden työntekijöihin vaikuttavat säännökset. Tällaisiin aihealueisiin lukeutuvat esimerkiksi koulutus, hyvinvointi ja ilmastopolitiikka.

Lue lisää

Muu maailma

Globaalin työmme keskiössä ovat ennen kaikkea kansainväliset järjestöt. Koordinoimme muun muassa jäsenjärjestöjemme edustusta, tehtäviä ja toimintaa Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestössä ITUCissa, Kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa ja TUACissa, joka on OECD:n neuvoa antava komitea ay-asioissa. Tehtävänämme on koordinoida yhteisiä ay-poliittisia kysymyksiä ja pohjoismaisten ehdokkaiden nimeämistä näiden järjestöjen keskeisiin tehtäviin.

PAY on myös mukana Global Deal -aloitteessa.

Lue lisää

tytön käsi maapallolla