jäinen ranta, soutuveneet ja laituri

Itämeri

Yhteistyö Itämeren alueen ammattiliittojen kanssa on lähellä sydäntämme. Erityisen tärkeää on ylläpitää Itämeren ympärysvaltioiden ammattiliittojen solidaarisuutta ja yhteishenkeä. Yhteistyö ja keskinäinen tuki ovat avainasemassa, jotta alueella vältytään palkkojen poljennalta ja työehtojen heikentämiseltä eli sosiaaliselta polkumyynniltä.

Tärkein yhteistyökanavamme on Itämeren ay-liikkeen verkosto Baltic Sea Trade Union Network (BASTUN), jossa on mukana palkansaajakeskusjärjestöjä kaikista Itämeren ympärysvaltioista: Pohjoismaista eli Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, Baltian maista eli Virosta, Latviasta ja Liettuasta sekä Puolasta, Saksasta ja Venäjältä. BASTUN-verkoston koordinoinnista vastaa PAY:n sihteeristö.

Baltic Sea Labour Forum (BSLF) on työmarkkinaosapuolten keskustelufoorumi, joka pyrkii edistämään kestävää talouskasvua ja sosiaalista kehitystä Itämeren alueella. Sekä PAY että BASTUN ovat BSLF:ssä tarkkailijoina, ja monet jäsenjärjestöistämme ovat foorumin jäseniä. BSLF:n koordinoinnista vastaa Council of Baltic Sea States (CBSS) eli Itämeren valtioiden neuvosto, joka on Itämeren maiden yhteistyöfoorumi. Olemme säännöllisesti yhteydessä CBSS:n/BSLF:n sihteeristöön ja teemme yhteistyötä tärkeissä Itämeren alueeseen liittyvissä kysymyksissä.

PAY:lla on Itämeri-rahasto, jonka tavoitteena on vahvistaa ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvaltaa ja ay-oikeuksia ja helpottaa ja kehittää työvoiman liikkuvuutta Itämeren alueella. Kaikki BASTUNin jäsenjärjestöt ja niiden jäsenliitot voivat hakea rahastosta tukea hankkeisiinsa korkeintaan 10 000 euroa/hakukerta.

Jos sinulla on kysyttävää Itämeren alueeseen liittyvästä työstämme, voit ottaa yhteyttä Itämeri-asioita hoitavaan Jenny Tabermanniin, jenny@nfs.net.