Brysselin katukuva

Eurooppa

Eurooppa sekä yhteiset Eurooppalaiset instituutiot ovat tärkeitä meille Pohjolassa. Näiden instituutioiden keskiössä ovat rauha, solidaarisuus sekä yhteistyö. Nämä ovat keskeisiä perusarvoja ammattiliikkeessä. Muita tärkeitä aiheita pohjoismaiselle ammattiliikkeelle EU:ssa ovat muun muassa kauppa- sekä ilmastopolitiikka, työympäristö sekä sosiaalinen polkumyynti.

Eurooppa-työmme lähtökohtana on jäsenjärjestöjemme välisen koordinoinnin edistäminen Euroopan ammatilliseen yhteisjärjestöön (EAY) sekä eurooppalaisiin instituutioihin, eli EU:hun, Eftaan ja Etaan, liittyvissä asioissa. Koordinointityötä tehdään lähinnä PAY:n Eurooppa-valiokunnassa, joka toimii Eurooppa-asioiden yhteistyö-, tiedonvaihto- ja koordinointifoorumina. Valiokunta keskustelee EAY:n esityslistalla olevista tärkeistä kysymyksistä, mutta myös jäsenjärjestöjen kannalta merkittävistä yleisistä Eurooppa-asioista.

Eurooppa-työssämme on keskeistä tiedon välittäminen pohjoismaisesta työehtosopimusmallista ja sen merkityksestä pohjoismaisille yhteiskunnille ja alueen kilpailukyvylle. Pohjoismaiden kannalta on tärkeää, että EU:n säännöksissä jätetään työmarkkinaosapuolille mahdollisuus ylläpitää ja kehittää asemaansa työmarkkinoilla.

Jos sinulla on kysyttävää Eurooppa-työstämme, voit ottaa yhteyttä Eurooppa-asioita hoitavaan José Pérez Johanssoniin, jose@nfs.net.