Eurooppa

Eurooppa sekä yhteiset Eurooppalaiset instituutiot ovat tärkeitä meille Pohjolassa. Näiden instituutioiden keskiössä ovat rauha, solidaarisuus sekä yhteistyö. Nämä ovat keskeisiä perusarvoja ammattiliikkeessä. Muita tärkeitä aiheita pohjoismaiselle ammattiliikkeelle EU:ssa ovat muun muassa kauppa- sekä ilmastopolitiikka, työympäristö sekä sosiaalinen polkumyynti.

Eurooppa-työmme lähtökohtana on jäsenjärjestöjemme välisen koordinoinnin edistäminen Euroopan ammatilliseen yhteisjärjestöön (EAY) sekä eurooppalaisiin instituutioihin, eli EU:hun, Eftaan ja Etaan, liittyvissä asioissa. Koordinointityötä tehdään lähinnä PAY:n Eurooppa-valiokunnassa, joka toimii Eurooppa-asioiden yhteistyö-, tiedonvaihto- ja koordinointifoorumina. Valiokunta keskustelee EAY:n esityslistalla olevista tärkeistä kysymyksistä, mutta myös jäsenjärjestöjen kannalta merkittävistä yleisistä Eurooppa-asioista.

Eurooppa-työssämme on keskeistä tiedon välittäminen pohjoismaisesta työehtosopimusmallista ja sen merkityksestä pohjoismaisille yhteiskunnille ja alueen kilpailukyvylle. Pohjoismaiden kannalta on tärkeää, että EU:n säännöksissä jätetään työmarkkinaosapuolille mahdollisuus ylläpitää ja kehittää asemaansa työmarkkinoilla.

Jos sinulla on kysyttävää Eurooppa-työstämme, voit ottaa yhteyttä Eurooppa-asioita hoitavaan José Pérez Johanssoniin, jose@nfs.net.