Avainsana: Solidariteetti

Hanke: Worker’s Rights in the Baltics

Itämeri-yhteistyö on lähellä sydäntämme, ja erityisen tärkeää on yhteistyö Baltian maiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa, onhan Pohjoismailla ja Baltian mailla monessa mielessä päällekkäiset työmarkkinat. Toteutimme vuosina 2016–2017 yhdessä Baltian maiden keskusjärjestöjen kanssa hankkeen, jossa tark...

Itämeri

ItämeriYhteistyö Itämeren alueen ammattiliittojen kanssa on lähellä sydäntämme. Erityisen tärkeää on ylläpitää Itämeren ympärysvaltioiden ammattiliittojen solidaarisuutta ja yhteishenkeä. Yhteistyö ja keskinäinen tuki ovat avainasemassa, jotta alueella vältytään palkkojen poljennalta ja työehtojen heikentä...

Eurooppa

EurooppaEurooppa sekä yhteiset Eurooppalaiset instituutiot ovat tärkeitä meille Pohjolassa. Näiden instituutioiden keskiössä ovat rauha, solidaarisuus sekä yhteistyö. Nämä ovat keskeisiä perusarvoja ammattiliikkeessä. Muita tärkeitä aiheita pohjoismaiselle ammattiliikkeelle EU:ssa ovat muun muassa kauppa-...

Muu maailma

Muu maailmaGlobaalilla näyttämöllä PAY koordinoi Pohjoismaiden toimia useiden kansainvälisten ay-järjestöjen suuntaan. Toimimme jäsenjärjestöjemme koordinointifoorumina etenkin kongressien alla ja Pohjoismaiden nimittäessä yhteisiä ehdokkaita kansainvälisiin ay-tehtäviin. Kansainvälisen yhteistyön keskiöss...

Situation in Belarus

Situation in Belarus – Statement from The Council of Nordic Trade Unions, NFS We write on behalf of the Council of Nordic Trade Unions - NFS and our 15 member organisations which represents 8,5 million members including academics, white collar and blue-collar employees across all Nordic...