Människor som markerar

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer

NFS har 15 medlemsorganisationer som tillsammans representerar över 8,5 miljoner arbetstagare. Därmed är vi Nordens största folkrörelse. Våra medlemsorganisationer är fackliga central- och huvudorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, Dessutom är centralorganisationerna från Färöarna och Grönland också våra medlemmar.

Medlemsorganisationerna är lands-, tjänstemanna- och akademikerorganisationer och representerar alla yrkesgrupper på den nordiska arbetsmarknaden.  Medlemskapet i NFS förutsätter också medlemskap i Världsfacket, ITUC, Europafacket, ETUC och OECD:s fackliga rådgivande kommitté TUAC. Skälet för detta är att ett av våra huvuduppdrag är att fungera som plattform för medlemmarnas samordning och inflytande i dessa organisationer. Fackliga organisationer från de självstyrande områdena i Norden är undantagna från detta krav.

Visa alla

Danmark

Finland

Färöarna

Grönland

Island

Norge

Sverige