Tidningshög

Vad tycker vi

Vår politik är baserad på gemensamma nordiska intressen och utvecklas och drivs fram i samarbete med våra medlemmar. Vår verksamhet tar utgångspunkt i den nordiska modellen. Vår politik har tydlig nordisk utgångspunkt och riktar sig bland annat till Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet, i syfte att påverka det nordiska regerings- och parlamentarikersamarbetet. Vårt arbete kan också rikta sig till organisationer som EU, FN eller G20, arbetsgivare eller enskilda länder ute i världen.

Vår politik baserar sig på att säkerställa den nordiska kollektivavtalsmodellen, skapa trygghet i arbetslivet och på arbetsmarknaden samt säkerställa en rättvis fördelning av samhällets resurser både nationellt och internationellt. Fackliga och mänskliga rättigheter är utgångspunkter för all vår verksamhet.