Solig vintermorgon vid vatten, roddbåtar och man på brygga

Östersjön

Samarbetet med de fackliga organisationerna i Östersjöregionen är viktigt för oss. Solidaritet och sammanhållning med fackliga organisationer i dessa länder är av särskild betydelse. Samarbete och ömsesidigt stöd är avgörande för att undvika press på sänkta löner och försämrade arbetsvillkor i området, så kallad social dumping.

Vår huvudsakliga kanal för samarbetet i Östersjöregionen är Baltic Sea Trade Union Network (BASTUN). BASTUN är ett nätverk för fackliga centralorganisationer från samtliga länder som ligger runt Östersjön - Danmark, Finland, Norge och Sverige i Norden, de Baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen samt Polen, Ryssland och Tyskland. Vårt sekretariat koordinerar BASTUN:s verksamhet.

Baltic Sea Labour Forum (BSLF) är en plattform för social dialog mellan arbetsmarknadens parter i Östersjöregionen och arbetar för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och social utveckling i regionen. Både NFS och BASTUN är observatörer i BSLF och många av våra medlemmar är medlemmar i forumet. BSLF koordineras av Council of Baltic Sea State (CBSS) – Östersjöstaternas råd som är ett forum för mellanstatligt samarbete i Östersjöregionen. Vi har kontinuerlig kontakt med CBSS/BSLF sekretariat och samarbetar inom relevanta frågor i regionen.

Vi har en Östersjöfond. Dess syfte är att stärka det fackliga inflytandet och fackliga rättigheter i Östersjöregionen och att underlätta och utveckla arbetskraftens rörlighet i regionen. Alla organisationer som är medlemmar i BASTUN och deras medlemsförbund kan söka projektmedel från fonden på max. 10 000 euro per ansökningstillfälle.

Har du frågor om vårt arbete i Östersjöregionen kan du kontakta ansvarig handläggare Åsa Ström asa@nfs.net