Bryssel gatuvy
Andra evenemang
06 dec 2022 - 07 feb 2024
10:00 - 12:00
Bryssel

Vi deltar regelmässigt på Europafackets styrelsemöten, vilka är högsta beslutande organ mellan kongresserna. Vår roll är att bidra till koordineringen mellan NFS medlemsorganisationer. Läs mer om vår roll i europafackliga sammanhang här.