Majakka kivellä

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö

Pohjoismaiden liput

Meistä

PAY on Pohjoismaiden palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyöelin. Tehtävänämme on tiivistää jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja valvoa järjestäytyneiden työntekijöiden etuja kokemustenvaihdon, vaikuttamistyön ja yhteisiä tavoitteita edistävän vuorovaikutuksen avulla. Meillä on 15 jäsenjärjestöä, ja edustamme yli 8,5 miljoonaa järjestäytynyttä palkansaajaa eri puolilla Pohjoismaita.

Lue lisää

Toimintamme

Neljä tärkeintä toiminta-areenaamme ovat Pohjoismaat, Itämeren alue, Eurooppa ja muu maailma. Pyrimme kaikessa työssämme vaalimaan pohjoismaista työehtosopimusmallia, tekemään työelämästä ja työmarkkinoista entistä turvallisempia. Samalla pyrimme varmistamaan yhteiskunnan resurssien oikeudenmukaisen jakautumisen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tehtävämme ja kaiken toimintamme lähtökohtana ovat ay- ja ihmisoikeudet.

Lue lisää

mamma och dotter

Mielipiteemme

Politiikkamme perustana ovat Pohjoismaiden yhteiset intressit, ja kehitämme ja harjoitamme politiikkaa yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Otamme laajasti kantaa työelämän haasteisiin jäsenten yhteisten etujen pohjalta. Toimimme myös jäsenjärjestöjemme yhteistyö- ja koordinointialustana yhteisten pohjoismaisten ehdokkaiden nimityksissä kansainvälisten ay-järjestöjen toimielimiin. Meillä on itsenäinen poliittinen mandaatti pohjoismaisilla areenoilla, kuten Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Muilla alueilla koordinoimme jäsentemme yhteistyötä ja yhteisiä tavoitteita ja toimimme yhteistyöalustana.

 

Lue lisää

Stuga vid vatten på klippa

Keitä olemme

PAY koostuu viidestätoista jäsenjärjestöstä. Mukana on järjestöjä kaikista Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta. Edustamme yli 8,5 miljoonaa järjestäytynyttä palkansaajaa eri puolilla Pohjoismaita itäisimmästä Suomesta läntisimpään Grönlantiin. PAY:n sihteeristö sijaitsee Tukholmassa.

vaaleanunaiset kukat

Yhteystiedot

Sihteeristömme on Tukholman keskustassa osoitteessa Linnégatan 14.

Yhteystiedot

Jäsenjärjestöt

PAY koostuu 15 jäsenjärjestöstä ja edustaa yli 8,5 miljoonaa järjestäytynyttä palkansaajaa eri puolilla Pohjoismaita. Se tekee meistä Pohjoismaiden suurimman kansalaisliikkeen. Jäsenkuntamme muodostuu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin palkansaajien keskusjärjestöistä sekä Färsaarten ja Grönlannin keskusjärjestöt . Jäseninämme on työntekijäjärjestöjä, toimihenkilöjärjestöjä ja akateemisten alojen järjestöjä.

Jäsenjärjestöt