Bryssel gatuvy
Andra evenemang
27 okt 2022 - 28 okt 2022
10:00 - 13:00
Bryssel

Vi deltar regelmässigt på Europafackets styrelsemöten, vilka är högsta beslutande organ mellan kongresserna. Vår roll är att bidra till koordineringen mellan NFS medlemsorganisationer. Läs mer om vår roll i europafackliga sammanhang här.