NFS events
27 sep 2022 - 29 sep 2022
08:00 - 18:00
Oslo

Var 3–4 år håller vi kongress. Kongressen är inte beslutsfattande men utgör ett viktigt forum för strategisk och politisk styrning genom debatter, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi välkomnar cirka 100 fackliga deltagare från hela Norden till Nordisk Facklig Kongress i Oslo, som samtidigt markerar NFS 50-årsjubileum.