NFS events
25 jan 2022
13:00 - 16:00
Videolänk

Möteshandlingar, dagordning och övrig information hittar du genom att logga in på strategigruppens interna sida.

Strategigruppen består av representanter från verkställande ledning och/eller internationellt ansvariga i medlemsorganisationerna. Gruppen diskuterar med strategiska utgångspunkter fortlöpande aktuella frågor och organisationens inriktning och prioriteringar på såväl kort som lång sikt, och fungerar därigenom som stöd för NFS sekretariat. Strategi­gruppen möts vid behov, dock minst två gånger per år, för avstämning och samordning mellan medlems­organisationerna och NFS.

 

Bild: Vägval. Foto Silje Bergum Kinsten/Norden.org. Licens.