NFS events
25 apr 2024
09:00 - 17:00
Tórshavn, Färöarna

Möteshandlingar, dagordning och övrig information hittar du genom att logga in på styrelsens sida.

 

 

Bild: Island. Foto Eivind Sætre/Norden.org. Licens.