Andra evenemang
17 nov 2022 - 22 nov 2022
09:00 - 18:00
Melbourne

Världsfacket (ITUC) är den globala rösten för arbetstagare. Organisationens primära uppdrag är att främja och försvara arbetstagares rättigheter och intressen genom globalt samarbete mellan fackliga organisationer, kampanjer och intressebevakning inom de centrala globala institutionerna.

Läs mer här om världsfacket och vår roll på den globala arenan.

 

Bild: Världsfackets kongress i Köpenhamn. Oktober 2018. Foto © ITUC.