Nainen serverihallin vieressä

Teknologinen kehitys on kautta aikojen johtanut entisten työpaikkojen muuttumiseen tai katoamiseen ja samalla uusien syntymiseen yleisen tuottavuuden kohoamisen ja talouskasvun ansiosta. Muutostahti ei kuitenkaan ole koskaan ollut yhtä nopea kuin nyt. Innovaatiot ja tekniikat ovat yhä kehittyneempiä, ja niillä on potentiaalia työelämän ja yhteiskunnan muuttamiseen. Uusi teknologia, digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio tulevat ihmisten osaamis- ja koulutustasosta riippumatta vaikuttamaan niin julkiseen kuin yksityiseenkin sektoriin, ja se tapahtuu yhtä lailla palvelujen, kaupan kuin teollisuudenkin alalla. Tätä kehitystä vauhdittavat globalisaatio, neljäs teollinen vallankumous ja siirtymän tarve keskellä ilmastokriisiä.

Pohjoismainen ay-liike suhtautuu rakentavasti uuteen teknologiaan, digitalisaatioon ja niiden mukanaan tuomiin asioihin. Uusi teknologia on antanut mahdollisuuden entistä parempaan työympäristöön, parempiin palkkoihin ja suurempaan hyvinvointiin. Mutta aikaisempien muutos- ja siirtymäkokemustemme nojalla pidämme pohjoismaista mallia täysin ratkaisevana tekijänä digitalisaation onnistumiselle koko yhteiskunnassa.

Olemme sitä mieltä, että palkansaajien on osallistuttava kehitykseen ja että uudella teknologialla saatavan hyödyn on jakauduttava tasaisesti ja oikeudenmukaisesti. Yhteiskuntiemme on investoitava koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Olemme myös sitä mieltä, että Pohjoismaiden hallitusten on tämän päivän ja tulevaisuuden työelämää koskevissa keskusteluissa nostettava keskiöön osallistaminen, osapuolten yhteistyö ja vuoropuhelu – myös oman alueemme ulkopuolella. Pohjoismaiset kokemukset puhuvat tämän puolesta.

Tiedostot

Meidän näkemyksiämme digitalisaatiosta voit lukea lisää täältä.

Tulevaisuuden työelämä-Teknologia ja tulevaisuudenuskoa ihmisille 26.4.2020