Kvinna vid serverrum

Teknologisk utveckling har genom tiderna medfört att gamla jobb förändrats eller försvunnit samtidigt som nya uppstått i takt med att den allmänna produktiviteten och tillväxten ökat. Däremot har tempot i förändringen aldrig varit så snabb som idag. Nya innovationer och teknologier blir allt mer sofistikerade och har stort potential att förändra arbetsliv och samhälle. Ny teknologi, digitalisering, automatisering och robotisering kommer att påverka både den offentliga och privata sektorn, från service och handel till industri, oavsett kompetens och utbildningsnivå. Det här är en utveckling som drivs på av globaliseringen, den fjärde industriella revolutionen och behovet av att ställa om då vi står mitt i en klimatkris

I den nordiska fackföreningsrörelsen har vi ett konstruktivt förhållningssätt till ny teknologi, digitalisering och vad detta kan medföra. Ny teknologi har möjliggjort en bättre arbetsmiljö, högre lön och mer välfärd. Men, baserat på våra erfarenheter från tidigare ändrings- och omställningsprocesser, anser vi att den nordiska modellen är nyckeln och helt avgörande för att digitaliseringen ska bli så lyckad som möjligt för hela samhället.

Vi anser att arbetstagarna måste vara en del utvecklingen och att vinster från ny teknologi fördelas rättvist och jämlikt. Våra samhällen måste investera i utbildning och kompetensutveckling. Slutligen menar vi att de nordiska regeringarna bör fokusera på inkludering, partssamarbete och social dialog i diskussioner om dagens och framtidens arbetsliv, även utanför vår region. De nordiska erfarenheterna talar för detta.

Dokument

Läs mer om hur vi rustar inför den teknologiska utvecklingen och den fjärde industriella revolutionen i vår position

Framtidens arbetsliv-Teknologi och framtidstro för människan 26 april 2018

I media