Kaksi naista ja kaksi miestä kättelee

Pohjoismainen malli, jossa työmarkkinoita säännellään laajasti työehtosopimuksilla, on Euroopan ja muun maailman näkökulmasta ainutlaatuinen. Se on onnistunut luomaan kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja meille pohjoismaalaisille. Historiallisesta näkökulmasta se on myös auttanut tasoittamaan yhteiskunnallisia eroja.

Mallissa ja sen toimivuudessa on keskeistä työmarkkinaosapuolten välinen yhteistyö ja vuoropuhelu. Korkea järjestäytymisaste, vahvat itsenäiset työmarkkinaosapuolet (liitot ja työnantajat), kattavat sopimukset ja työelämän osapuolten välinen rakentava vuorovaikutus ja luottamus ovat välttämättömiä vakauden, ennakoitavuuden ja työrauhan kannalta. Malli edistää rakennemuutosta ja siirtymää.

Pohjoismainen malli on avainasemassa, kun pyrimme saavuttamaan taloudelliselle, sosiaaliselle ja ekologiselle kehitykselle, kasvulle ja hyvinvoinnille asetetut tavoitteet. Se on siten edellytys myös sille, että saavutetaan Pohjoismaiden pääministerien visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee tehdä maailman kestävin ja integroitunein alue. Näistä syistä katsomme, että osapuolten yhteistyötä täytyy vahvistaa kaikilla tasoilla, toimialoittain, kansallisesti, pohjoismaisesti, eurooppalaisesti ja kansainvälisesti.

Pohjoismaisen tason kolmikantayhteistyön kehittäminen on pitkän aikavälin priorisoitu tavoitteemme. Olemme jo pitkään Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa käymissämme keskusteluissa kehottaneet sen eri tasojen edustajia sekä pohjoismaisia työnantajia ottamaan yhdessä meidän kanssamme vastuun hyvin toimivasta pohjoismaisesta kolmikantakeskustelusta.