Ruotsin ja Norjan välinen raja

Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet, mutta silti monet asiat hankaloittavat edelleen maidemme välistä liikkuvuutta. Rajaestetyömme tavoitteena on yhteispohjoismaisten työmarkkinoiden vahvistaminen ja rajaesteiden poistaminen, niin että Pohjoismaiden asukkaat voivat vapaasti työskennellä, asua ja liikkua kaikkialla Pohjolassa.

Olemme päättäneet keskittyä sekä liikkuvuutta hankaloittaviin rakenteellisiin seikkoihin että konkreettisiin rajaesteisiin. Mielestämme yksi tärkeimmistä kysymyksistä on pohjoismaisten kolmikantakeskustelujen käynnistäminen Pohjoismaiden hallitusten ja työmarkkinaosapuolten välille. Tuomalla työmarkkinaosapuolet virallisen pohjoismaisen yhteistyön piiriin luodaan edellytykset yhä yhtenäisemmille ja paremmin koordinoiduille pohjoismaisille työmarkkinoille. Alakohtaisten toimijoiden kolmikantakeskustelut ovat avainasemassa, kun haetaan pitkäjänteisiä, kestäviä ratkaisuja esimerkiksi ammattipätevyyksiin liittyvissä kysymyksissä.

Rajaesteiden purkamista voitaisiin edistää myös kokoamalla Pohjoismaiden työelämää ja maidemme välistä liikkuvuutta hyödyttäviä tilastoja ja dataa aiempaa koordinoidummin. Pohjoismaat voisivat poistaa nykyisiä ja ehkäistä uusia rajaesteitä myös lisäämällä yhteistyötään EU-säännöksiin ja -direktiiveihin liittyvissä asioissa ja koordinoimalla niiden soveltamista ja täytäntöönpanoa. Yhteispohjoismaiset työmarkkinat ovat etenkin raja-alueilla kattavat ja tärkeät. Siksi on tärkeää turvata ratkaisut, jotka mahdollistavat naapurimaassa työskentelyn niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme rajaestetyössä ovat muun muassa rajaesteneuvosto ja Info Pohjola -neuvontapalvelu, jotka kuuluvat kumpikin Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen.

Rajaestekysymykset ovat aina olleet tärkeysjärjestyksemme kärjessä. Vuosien varrella olemme ottaneet kantaa sekä rakenteellisiin kysymyksiin että yhteispohjoismaisten työmarkkinoiden liikkuvuutta haittaaviin yksittäisiin rajaesteisiin.