kultainen täytekynä

Pohjoismaisia haasteita ja pohjoismaista yhteistyötä 2021

Pohjoismaat tulevat Koronapandemian jälkeen kohtaamaan samanlaisia sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia haasteita. Elämme murtovaiheessa, jossa meillä on oivallinen mahdollisuus syventää Pohjoismaista yhteistyötä, toimia yhdessä ja tukea toisiamme tulevaisuuden hyvinvointivaltioiden uudelleen rakentamisessa ja kehittämisessä.

 

PAY:n puheenjohtaja 2021 Antti Palola, STTK Suomi

Maailmanlaajuinen Covid-19 pandemia on pakottanut Pohjoismaat ottamaan käyttöön poikkeuslakeja työ- ja elinkeinopolitiikassa sekä rajoittamaan maahanmuuttoa. Vapaaseen liikkumiseen kohdistuvat rajoitukset ovat luoneet kovan paineen pohjoismaiselle yhteistyölle. Haasteista huolimatta pohjoismaisia hyvinvointivaltioita kannattelevat turvaverkostot ovat osoittautuneet kestäviksi ja kantavansa kriisin yli. Vahva perinteemme työmarkkinaosapuolten neuvottelusta, yhteistyöstä ja sopimuskulttuurista ovat mahdollistaneet sen, että olemme löytäneet joustavia ratkaisuja työmarkkinoilla ja reagoineet kriisin vaikutuksiin tehokkaasti ja samaan aikaan tavalla, joka koetaan sosiaalisesti reiluna. Tämä vahvistaa luottamusta pohjoismaisiin yhteiskuntiin.

Vuoden vaihteessa Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuus siirtyi Suomelle, joka tulee vuoden ajan johtamaan pohjoismaiden välistä yhteistyötä. Allekirjoittanut on saanut pohjoismaisessa yhteistyössämme luottamuksen johtaa PAY:n työtä vuonna 2021, tehtävä, jota odotan innolla. Covid-19 tulee olemaan yksi vuoden yhteistyön päätemoista. Etenkin meidän tulee keskustella kriisin vaikutuksista nuorten työllistymiselle. STTK on PAY:n puheenjohtajana myös valinnut nostaa jatkuvasti ajankohtaisen samapalkkaisuuskysymyksen. Pohjoismaat ovat johtavia tasa-arvoasioissa mutta miesten ja naisten välisten palkkaerojen kohdalla meillä on vielä pitkä matka. Suomi on sitä paitsi muita pohjoismaita reippaasti jäljellä juuri samapalkkaisuusasioissa, joten meillä on nyt hyvä mahdollisuus oppia pohjoismaisilta naapureiltamme.

PAY tulee myös vuoden aikana priorisoimaan yhteistyössään pitkän aikavälin trendeihin, kuten ilmastomuutokseen, digitalisaatioon ja oikeudenmukaisen siirtymään liittyen. Pohjoismaisen yhteistyön merkitys koronakriisistä elpymiselle on tärkeämpi kuin koskaan jos haluamme saavuttaa pääministerien kunnianhimoisen vision Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena vuoteen 2030 mennessä.

Antti Palola, PAY:n puheenjohtaja 2021, STTK Suomi