Hans-Christian Gabrielsen

Det är med stor sorg och saknad som vi mottagit meddelandet om att LO Norges leder och NFS vice ordförande, Hans-Christian Gabrielsen, avlidit idag 9 mars i sitt hem.

Våra tankar och vår omsorg går till Hans-Christians anhöriga, hans fru Trine och dotter Camille och närmaste familj, samt alla kollegor och vänner i LO Norge, från hela NFS-familjen.

Hans-Christian var en engagerad och mycket omtyckt fackföreningsledare och ordförande med tydlig övertygelse och patos för rättvisa, demokrati och alla likas värde. Han har bidragit stort i NFS uppdrag och verksamhet och har medverkat på avgörande sätt för att stärka och utveckla den nordiska fackliga samverkan. Han var även mycket respekterad och uppskattad i sitt engagemang i den europiska och internationella fackföreningsrörelsen.

Vi har idag mist en högt värderad kollega och vän och Hans-Christian och hans gärning är i ljust minne bevarad.