Islanninhevosia lumessa

Siirtymä kohti hiilivapaata yhteiskuntaa on yksi polttavimmista edessämme olevista haasteista. Jotta siirtymä onnistuisi, sen lähtökohtana on mielestämme oltava Pariisin sopimuksessakin mainittu oikeudenmukainen siirtymä, Just Transition. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vihreään teknologiaan, koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen ja siirtymätukeen tulee investoida sekä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi että ilmastopolitiikasta aiheutuvien työmarkkinavaikutusten lieventämiseksi.

Ilmastotyömme lähtökohtana on pohjoismainen malli ja sen kolme pilaria: järjestäytyneet työmarkkinat ja työmarkkinaosapuolet, jotka voivat yhdessä tehdä kestäviä priorisointeja, talouspolitiikka, joka mahdollistaa välttämättömät investoinnit,sekä julkinen hyvinvointi, joka tuo muutosturvaa kansalaisille.

Ay-liikkeen kuuluu ehdottomasti osallistua vihreään siirtymään, olipa kyse sitten työnantajapuolen kanssa käytävistä neuvotteluista tai hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen hahmottelemista linjauksista. Haluamme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa vauhdittaa oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa.

Siksi tuemme Pohjoismaiden hallituksia ja EU:ta niiden pyrkiessä täyttämään Pariisin sopimuksen velvoitteet ja kannatamme Pohjoismaiden pääministerien visiota, jonka tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue. Tämä edellyttää ennennäkemättömän laajaa sosiaalista, taloudellista ja ekologista siirtymää.