Stetoskooppi

Covid-19-pandemia on globaali terveyskriisi, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan, työelämään ja kaikkiin kansalaisiin. Vaikutukset tuntuvat sekä ihmisten elämässä ja terveydessä että työssä ja taloudessa. Onkin ratkaisevan tärkeää, että yhteiskunnan toimia ja tukea priorisoidaan ja koordinoidaan, jotta niiden avulla voitaisiin selviytyä pandemian vaikutuksista niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Pohjoismainen yhteistyö on monin tavoin koetuksella pandemian aikana, etenkin raja-alueilla, joilla on kehittyneet ja yhtenäiset työmarkkinat. Olennaista on, että hallitukset ja työmarkkinaosapuolet löytävät yhdessä ratkaisut, jotka toimivat pandemiatilanteessa rajojen molemmin puolin. Olemme ehdottaneet pohjoismaisen tason alakohtaisia kolmikantakeskusteluja ja osapuolten yhteisten rajaneuvostojen perustamista raja-alueille. Toimivien ja harkittujen yhteisten ratkaisujen löytämisessä on pohjimmiltaan kyse luottamuksesta sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön että visioon Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena.

Pohjoismaiden hallitusten ja työmarkkinaosapuolten välinen tiivis ja rakentava yhteistyö pandemian vaikutusten hallinnassa tarjoaa Pohjoismaille hyvät elvytysedellytykset ja potentiaalia selviytyä kriisistä entistä vahvempina. Osapuolten yhteistyö ja pohjoismainen malli ovat osoittaneet vahvuutensa kaikkina aikoina. Niiden ansiosta Pohjoismaat kykenevät kohtaamaan ja hallitsemaan pandemian kaltaisia vaativia tilanteita. Yrityksille, organisaatioille ja työntekijöille ohjatun suoran tuen ohella erityisen tärkeää on oikeudenmukainen ja kestävä siirtymä. Meidän näkökulmastamme siirtymässä on kyse siitä, että sekä työelämässä olevat että työttömät voivat kouluttautua uudenlaista osaamista edellyttävään uuteen työhön.

Hyvinvoivan ja kestävän yhteiskunnan edellytyksenä on verovaroin rahoitettu yhteinen hyvinvointi, joka vaikeina aikoina tarjoaa kaikille tulotasosta riippumatta tulovakuutukset ja hyvät terveyspalvelut. Yhteiset kannustimet ja julkiset investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä sekä yhteiskunnan perustoiminnoille että pohjoismaisille talouksille. Pohjoismaiden hallitusten on nyt aika tarttua tilaisuuteen ja ottaa ratkaiseva askel ilmastotyössä ja investoida kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Sillä tavalla sekä pelastetaan nykyisiä työpaikkoja että luodaan uusia.