Lehdistötiedote

14 Joulukuuta 2021

Mitä oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa Pohjoismaissa?
Ilmastopolitiikka, työmarkkinat ja pohjoismainen malli

Tällä lausunnolla PAY:n hallitus kääntyy sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston että pohjoismaisen yhteistyön, työmarkkina-, elinkeino- ja ympäristö- ja ilmastoministerien sekä pohjoismaisten työnantajajärjestöjen puoleen.
Lyhyesti sanottuna lausunto koskee ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston käynnistää pohjoismainen foorumi kolmikantadialogille hallitusten, ammattiliittojen ja työnantajien välillä. Foorumin tarkoituksena on ajaa rakenteellista muutosta ja vihreää siirtymää ja samalla edistää Pohjoismaiden tekemistä maailman kestävimmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi.
Pohjoismaisen ammattiyhdistysliikkeen lähtökohta ilmastokeskusteluissa on Pariisin sopimuksessa nimeltä oikeudenmukainen siirtymä (Just Transition.)

Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön hallituksen lausunto

Pohjoismaiden tulee olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tämä on Pohjoismaiden pääministerien yhteinen tavoite, joka koskee sekä pohjoismaista hallitustason yhteistyötä että koko aluettamme. Pohjoismaiden ministerineuvosto mainitsi vision myös Glasgow´n ilmastokokouksessa (10.11.) antamassaan lausunnossa.

Sekä visio että lausunto ilahduttavat meitä. Tuemme kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä hillitä ilmastonmuutosta. Haluamme kiinnittää tästä näkökulmasta huomiota Pariisin ilmastosopimuksessa mainittuun oikeudenmukaiseen siirtymään (Just Transition), johon viitataan myös ministerineuvoston lausunnossa. Mutta mitä oikeudenmukainen siirtymä merkitsee pääministerien visiolle ja Pohjoismaiden mahdollisuuksille vähentää päästöjä?

Toteamme ”The road towards a carbon-free society” -raportissa (2020), että oikeudenmukainen siirtymä ja pohjoismainen malli ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ILO:n ihmisarvoisen työn ohjelman kautta: kummassakin on kyse muutosturvasta ja siitä, että ilmastopolitiikka ohjaa talouksiemme ja siten myös työmarkkinoidemme rakennemuutosta, mikä voi olla haasteellista palkansaajille ja työelämälle – myös Pohjoismaissa.

Pohjoismailla on kuitenkin suotuisan lähtötilanteensa ansiosta mahdollisuus ottaa johtoasema ilmastosiirtymässä tinkimättä hyvästä kilpailukyvystään ja tasa-arvostaan. Voimme sen ansiosta edistää integraatiota ja päästä lähemmäksi maailman kestävimmän alueen tavoitettamme.

Onnistumme vain, jos Pohjoismaat tulevina vuosina tekevät yhdessä voitavansa ilmastosiirtymän hyväksi ja hyödyntävät pohjoismaisen mallin kolmen pilarin (osapuolimalli, hyvinvointiyhteiskunta ja talouspolitiikka) täyttä potentiaalia.

Ehdotammekin, että Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden hallitukset tekevät aloitteen vuotuisesta pohjoismaisesta kolmikantafoorumista, jossa ovat mukana Pohjoismaiden hallitukset, työnantajajärjestöt ja palkansaajajärjestöt. Foorumin tarkoituksena on ajaa rakennemuutosta ja vihreää siirtymää

  • edistämällä pohjoismaista vuoropuhelua ilmasto-, elinkeino- ja työmarkkinapolitiikan leikkauskohdassa
  • edistämällä vihreää näkökulmaa kansallisissa ja sektorikohtaisissa kaksi- ja kolmikantaneuvotteluissa
  • korostamalla investointien merkitystä uusien vihreiden toimialojen työllisyydelle
  • korostamalla koulutus- ja täydennyskoulutusseikkojen merkitystä tulevaisuuden työelämän näkökulmasta
  • korostamalla sosiaaliturvaa ja työelämään kuuluvia oikeuksia liikkeelle panevana voimana siirtymässä, joka on ilmastonmuutoksen vuoksi välttämätön
  • ottamalla oppia sekä toistensa että kansainvälisen areenan hyvistä esimerkeistä.

PAY Hallitus;

Lizette Risgaard, Formand, FH
Lars Qvistgaard, Formand, Akademikerne
Jarkko Eloranta, Puheenjohtaja, SAK Finland
Antti Palola, Puheenjohtaja, STTK, Finland ja Puheenjohtaja PAY
Jan Højgaard, Formaður, SAMTAK
Jess G. Berthelsen, Formand, SIK
Drífa Snædal, Forseti, ASÍ
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Formaður, BSRB
Friðrik Jónsson, Formaður, BHM
Peggy Hessen Følsvik, Leder, LO Norge
Ragnhild Lied, Leder, Unio
Erik Kollerud, Leder, YS
Susanna Gideonsson, Ordförande, LO Sverige
Therese Svanström, Ordförande, TCO
Göran Arrius, Ordförande, Saco
Magnus Gissler, pääsihteeri, PAY