Idag firar vi 50 år av nordisk facklig samverkan

14 mars 1972 - Oslo! Ett halvt sekel har passerat sedan vårt kära NFS, Nordens Fackliga Samorganisation, såg dagens ljus i den norska huvudstaden. Det är en dag att fira!

Men varför bildades NFS? Då handlade det i första hand om Nordens roll i Europa. Danmark och Norge, tillsammans med Storbritannien hade ansökt om medlemskap i det som hette Den europeiska gemenskapen - Dagens EU. Sverige och Finland visade ett svalt intresse. Dessutom skulle en europeisk facklig samorganisation bildas, som vi idag känner som Europafacket (ETUC). Det fanns risk för en splittring av den nordiska fackföreningsrörelsen, mellan de innanför det europeiska samarbetet och de som skulle befinna sig utanför.

Som tur är tog den nordiska fackföreningsrörelsen initiativ till att bilda ett eget samarbetsorgan för nordisk facklig samverkan. Parollen var förstås att en gemensam röst är starkare än flera mindre röster var för sig. Över tid har alla NFS-medlemmar blivit medlemmar, inte bara i Europafacket (ETUC), utan också i Världsfacket (ITUC) och TUAC (OECD:s fackliga rådgivande kommitté). Ungefär samtidigt som NFS bildades strukturerades också det mellanstatliga samarbetet i Norden upp, genom det som idag heter Nordiska ministerrådet. Nordiska rådet å sin sida, och överenskommelsen om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, är båda institutioner som funnits sedan 50-talet.

Det finns med andra ord många strukturer på den internationella arenan som motiverar nordisk facklig samverkan och koordinering i olika frågor och gentemot olika institutioner. Frågor som ständigt kommer upp på NFS dagordning är givetvis den nordiska avtalsmodellen och dess förhållande till EU, rörligheten på den inre marknaden, demokrati, fackliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, strukturomvandling och teknologisk utveckling, konkurrenskraft, globalisering och på senare tid, ödesfrågan klimatet.

En ny, men mycket obehaglig och sorglig historia är Rysslands krig i Ukraina, med alla de konsekvenser som kommer i dess kölvatten. Därför diskuterar vi och koordinerar redan nu biståndsinsatser från den nordiska fackföreningsrörelsen till Ukraina. Sedan kommer detta att påverka den fackliga agendan och NFS verksamhet även på andra sätt, utifrån den förändrade geo- och säkerhetspolitiska situationen.

Hur detta i förlängningen påverkar de europeiska och internationella samarbetena, och därmed Nordens roll i världen, är ännu oskrivet och osvuret är bäst. Men man kan ändå förvänta sig att detta får konsekvenser på många områden, som till exempel migration, energipolitik, strukturomvandling, välfärd och rättvis omställning. Det är i detta nya läge som den nordiska fackliga samverkan under de kommande åren, och kanske till och med decennierna, kommer att verka. En stark och utvecklad samverkan såväl nordiskt och europeiskt som globalt är nödvändigt för att med gemensamma krafter värna de fackliga fri och rättigheterna.

Därför blickar vi nu fram emot NFS kongress och det officiella 50-årsjubileet. Då kommer vi att diskutera och jobba med flera av dessa utmaningar. Men var ska den hållas? I Oslo, förstås, och datumet är den 27–29 september!

Magnus Gissler, NFS generalsekreterare

nordenflaggor2