nordenflaggor2

Magnus Gissler intervjuad i Arbetarbladet

NFS generalsekreterare Magnus Gissler uttalar sig om den finska regeringens omfattande försämringar av arbetstagares rättigheter i Arbetarbladet.

”Det leder till att arbetstagarnas ställning försvagas och man får sämre möjligheter att utöva medinflytande. Det handlar om demokratiska rättigheter på arbetsplatsen.”

Hela intervjun finns här: https://demokraatti.fi/magnus-gissler-finland-avviker-fran-det-nordiska-monstret