nordenflaggor2

NFS välkomnar John Linde som ny utredare till sekretariatet.

John kommer senast från Handelsanställdas förbund i Sverige där han arbetade som politisk samordnare. Han har tidigare arbetat på Socialdemokraternas partikansli och varit klimatpolitiskt ansvarig i S-studenter, och har länge varit aktiv inom olika delar av den svenska arbetarrörelsen.

John är uppvuxen i Stockholm och har studerat nationalekonomi vid Lunds universitet. Han har ett stort intresse för fackliga frågor och nordisk samverkan.

”Vår nordiska arbetsmarknadsmodell är världsunik och värd att kämpa för. Det känns väldigt roligt att få delta i NFS arbete med att säkerställa vår kollektivavtalsmodell och stärka banden inom den nordiska fackföreningsrörelsen.”

Vi är väldigt glada över att välkomna John till sekretariatet som ny utredare. John har en bredd erfarenhet av både fackföreningsvärlden och politisk verksamhet, vilket är användbart i NFS arbete och samarbete. Han har dessutom kompetens inom ett antal sakområden som är viktiga för vår verksamhet, som till exempel rättvis klimatomställning. Vi hälsar John varmt välkommen till vårt sekretariat och vårt gemensamma nordiska samverkansuppdrag, säger Magnus Gissler, NFS Generalsekreterare.