Far coh dotter på brygga vid vatten

Jämställdhet är grundläggande för oss. Jämställdhet är en mångfacetterad fråga som genomsyrar samhällets och därmed arbetsmarknadens alla nivåer och funktioner. Frågor som arbetsförhållanden, arbetstid, karriärutveckling, lika lön för likvärdigt arbete samt obetalt arbete i hemmet och ansvar för familjen är alla fundamentala i jämställdhetsdiskussionen.

Jämställdhet har också en stor effekt på tillväxt och konkurrenskraft och är därför också en ekonomiskt relevant fråga, för både individen och för samhället. Detta visar bland annat rapporten ”Is the Last Mile the Longest” av Nordiska ministerrådet och OECD. De ekonomiska konsekvenserna av löneskillnaderna i arbetslivet och under den enskildes arbetskarriär är långtgående då de påverkar pensioner och tiden efter arbetslivet.

Utöver våra medlemsorganisationer är de viktigaste samarbetsorganisationerna i arbetsmarknadsrelaterade jämställdhetsfrågor MR-A och Nordiska ministerrådets sekretariat samt NIKK.

Dokument