Byggarbetare som sitter på troroarkanten bakifrån

Östersjösamarbete är en viktig fråga för oss, inte minst samarbetet med de fackliga centralorganisationerna i Baltikum, då de nordiska och baltiska arbetsmarknaderna i flera avseenden kan ses som överlappande. Vi har tillsammans med de baltiska fackliga centralorganisationerna under åren 2016–2017 utfört ett projekt för att granska de fackliga rättigheterna i Baltikum.

Projektrapporten innehåller en oberoende och objektiv analys av de baltiska länderna för att: fastställa om någon som helst lagstiftning eller praxis följer ILO:s grundkonventioner och konvention 144 om trepartskonsultation. Projektet utfördes i nära samarbete mellan de nordiska och baltiska fackföreningar och engagerade flera oberoende experter från akademin och arbetsgivarrepresentanter från Baltikum. Bidrag och insatser från ILO:s ACTRAV var också väsentliga för projektets genomförande.

Utifrån projektets slutsatser utarbetades ett antal rekommendationer i form av en aktivitetsplan som de nordiska och baltiska fackliga centralorganisationerna antagit. Dessa rekommendationer är samlade i ett dokument, ”Baltic-Nordic Action Plan”.