työmiehet istuu jalkakäytävän reunalla takaapäin kuvattuna

Itämeri-yhteistyö on lähellä sydäntämme, ja erityisen tärkeää on yhteistyö Baltian maiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa, onhan Pohjoismailla ja Baltian mailla monessa mielessä päällekkäiset työmarkkinat. Toteutimme vuosina 2016–2017 yhdessä Baltian maiden keskusjärjestöjen kanssa hankkeen, jossa tarkasteltiin Baltian maiden palkansaajien ay-oikeuksia.

Projektiraporttiin sisältyy riippumaton ja objektiivinen analyysi, jonka tavoitteena on selvittää, ovatko Baltian maiden lainsäädäntö ja käytänteet ILOn keskeisten sopimusten ja kolmikantaneuvotteluja koskevan yleissopimuksen 144 mukaisia. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Pohjoismaiden ja Baltian maiden ammattiliittojen kanssa, ja siihen osallistui useita riippumattomia tutkijoita ja työnantajapuolen edustajia Baltian maista. ILOn ACTRAV osallistui ja vaikutti sekin ratkaisevasti hankkeen toteutumiseen.

Hankkeen pohjalta laadittiin joukko suosituksia, jotka sekä Pohjoismaiden että Baltian maiden palkansaajakeskusjärjestöt ovat hyväksyneet. Suositukset on koottu toimintasuunnitelmaan nimeltä ”Baltic-Nordic Action Plan”.