händer som håller växt i jord

COP26 seminarium 6 november

Sista oktober startar FN:s 26:e klimattopmöte (COP). Hos Nordiska ministerrådet kommer NFS den 6 november, och i anslutning till toppmötet, diskutera rättvis omställning tillsammans med bland annat den tyska fackföreningsrörelsen (DGB), Friedrich Ebert Stiftung och den svenska tankesmedjan Global Utmaning.

 

Klimat

Många minns de svåra förhandlingarna i Paris, under COP21, då Parisavtalet förhandlades fram. Då förband sig de länder som skrev under att ”begränsa den globala medeltemperaturökning till en bra bit under två grader detta århundrade, och mot att begränsa den till 1,5° C för att undgå oåterkalleliga skador orsakade av klimatförändringar”. Detta skulle länderna göra genom egna nationellt bestämda bidrag och planer. Det stundande toppmötets syfte är att uppdatera och förnya dessa bidrag.

För den nordiska fackföreningsrörelsen är detta viktiga frågor, inte minst därför att Parisavtalet även beskriver rättvis omställning (”Just Transition”) – frågor som NFS under de senaste åren arbetat med. Faktiskt ända sedan klimattoppmötet 2009 i Köpenhamn (COP15). Och nu senast tillsammans med den tyska fackföreningsrörelsen och Friedrich Ebert Stiftung i projektet ”Vägen mot ett fossilfritt samhälle”.

Nordiska ministerrådet brukar finnas på plats under klimattoppmötena med en egen paviljong och en nordisk hubb i dess ordförandelands huvudstad, som denna gång är Finland och Helsingfors, med många spännande seminarier.

En synnerligen spännande och brännande fråga är den rättvisa omställningen. Om detta kommer NFS att anordna ett seminarium med syftet att visa konkreta exempel på hur rättvis omställning kan tillämpas. På talarlistan finns NFS ordförande Antti Palola och Chloe Bourguignon från Europafackets ungdomskommitté. Där finns också Frederik Moch från den tyska landsorganisationen DGB, Jaana Ylitalo från finska facket för serviceanställda (PAM) och Tove Ahlström på Global Utmaning i Sverige.

Tid: 6 november, 11:45 AM - 12:45 PM (finsk tid)
Plats: Kajsaniemigatan 9, Helsingfors och på nätet där seminariet sänds hos www.wedonthavetime.org