Kirjat nojaa avoinaiseen läppäriin

Osaamisen ja tiedon tarve kasvaa samaa tahtia kuin yhteiskunnissamme tapahtuva siirtymä. Siirtymä on seurausta megatrendeistä, jotka vauhdittavat tulevaisuuden työelämän kehitystä. Kehitysvauhti uhkaa jättää yksilöt työelämän ulkopuolelle, ellei osaamisen tasoa kehitetä uusien vaatimusten tahdissa. Se puolestaan heikentäisi Pohjoismaiden kilpailukykyä ja yhdenvertaisuutta. Parempi tieto- ja osaamistaso ovat myös onnistuneen vihreän siirtymän edellytys.

Olemme sitä mieltä, että yhteiskuntiemme on investoitava koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Lähtökohtana täytyy olla yhtäläinen ja yleinen oikeus koulutukseen lapsille ja nuorille, työttömäksi joutuneille ja jo työelämässä oleville. Osaamistason kehittäminen koko työelämän ajan, myös aikuisena, edellyttää elinikäistä oppimista ja nimensä veroista jatko- ja täydennyskoulutusta. Tämän koulutuksen on nojattava asianmukaiseen tutkimukseen, mikä puolestaan vaatii julkisia investointeja tutkimukseen ja innovointiin kaikkialla Pohjoismaissa.

Pohjoismaiden tavoitetason on oltava korkea koulutuksessa, tutkimuksessa, osaamisen kehittämisessä ja opintojen rahoituksessa, jotta pystymme saavuttamaan Pohjoismaiden pääministerien vision Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena.